Kaiapoi events

June

Ohoka Stars in Their Eyes
Conference

Ohoka Stars in Their Eyes

Saturday 6:00pm (30 June)
Ohoka School, Kaiapoi